Chuyên sx và cung cấp các loại tăm tròn, tăm vuông cho các cssx hương thơm trên cả nước. ĐC: CS1 Sơn Vi - Lâm Thao - Phú Thọ. ĐT: a Thiêm 0988575668. CS2: Vạn Thắng - Nông Cống - Thanh Hóa. ĐT: A Dũng 0948391666

                                      Cơ sở sx tăm hương Vạn Thắng
Chuyên sx và cung cấp các loại tăm tròn, tăm vuông cho các cssx hương thơm trên cả nước.
ĐC: CS1 Sơn Vi - Lâm Thao - Phú Thọ.
ĐT: a Thiêm 0988575668.
       CS2: Vạn Thắng - Nông Cống - Thanh Hóa.
ĐT: A Dũng 0948391666